De werkzaamheden bij Inter Sprint Moerdijk vorderen gestaag.

De 1e locatie aan de Distriboulevard is bijna gereed en de werkzaamheden aan de Zeehavenweg verlopen goed. Twee prachtige opdrachten waarbij ons bedrijf o.a. verantwoordelijk is voor de landmeetkundige inwinning en het ontwerpen / dynamisch doorrekenen van het rioolstelsel inclusief obas en pompgemalen.

Tevens hebben wij de gehele infrastructuur ontworpen, verrichten wij de complete civieltechnische realisatie en verzorgen de nazorg.

De engineeringswerkzaamheden zijn verzorgd door ons zusterbedrijf Geo Infra B.V.

Twee mooie projecten waarbij alles disciplines samenkomen.