Een mooie impressie van onze werkzaamheden welke wij op dit moment realiseren voor Inter-Sprint banden te Moerdijk op twee locaties in het havengebied van Moerdijk.

Wij hebben met ons zusterbedrijf Geo Infra B.V. het gehele civieltechnische ontwerp verzorgd, inclusief het dimensioneren en ontwerpen van het complete gescheiden rioolstelsel. Met het toepassen van pompgemalen en obassen met behulp van rekenprogramma Sobek.  Tevens de landmeetkundige inwinning en na afronding van de werkzaamheden stellen we een beheer- en onderhoudsplan op.

De Gebr. Oomen groep is verantwoordelijk de complete realisatie van de werkzaamheden, van ontwerp, uitvoering tot en met nazorg.