Eind november 2019 zijn we gestart met het aanleggen van de infrastructuur van de Veerse Wende fase 2 in opdracht van Aannemingsbedrijf van der Poel.

Het ontgraven van de jachthaven is in volle gang evenals het aanbrengen van de beschoeiingen. Na de kerstvakantie gaan we de bestrating aanleggen.

Engineering, landmeetkundige werkzaamheden en vergunningentraject is verzorgd door Geo Infra B.V.