Gebr. Oomen

5250

m2 bestrating

3500

m3 grondwerk
Periodiek groenonderhoud blad icoon

23

are beplanting

2

jaar
gebroomen
In augustus 2021 heeft Gebr. Oomen de opdracht mogen ontvangen voor het woonrijp maken van het project “3 hoefijzers Noord” te Breda. Om de kwaliteit te waarborgen is het project middels EMVI aanbesteed, ons plan van aanpak is als beste beoordeeld waarna wij de opdracht hebben ontvangen.

Het project

Het betreft een uniek project in het mooie Breda! In dit project worden hoogwaardige materialen toegepast wat helemaal aansluit bij deze woonwijk. De woonhofjes worden voorzien van parkstenen en zitelementen zodat bewoners daar kunnen genieten van de omgeving.

Communicatie staat centraal in dit project. Niet alleen met de opdrachtgever en de gemeente Breda maar ook met de bewoners. De woningen worden al bewoond wat het enorm belangrijk maakt om de bewoners te betrekken bij de voortgang en de fasering. Het project wordt in meerdere fases uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te creëren. Voor dit project hebben we een app ontwikkeld waarmee omwonende / belanghebbende actuele voortgangsinformatie krijgen. Er is ook een mogelijkheid om via de app vragen te stellen waardoor de bewoners direct in contact staan met ons. U kunt de app downloaden via de app-store en/of play-store, zoeknaam Drie Hoefijzers.

Al met al een uniek project door de locatie, de hoogwaardige materialen die toegepast worden, de kwaliteit die we aanbrengen en de belangen die erbij komen kijken.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer