waterschap brabantse delta
Gebr. Oomen is door waterschap Brabantse Delta geselecteerd om een tweetal tanksaneringen uit te voeren, in Noordschans nabij Klundert en in Raamsdonksveer.

Verwijdering van brandstoftanks

In Noordschans waren 4 oude brandstoftanks aanwezig, waarvan twee met een inhoud van 10 m3 en twee met een inhoud van 15 m3. Deze tanks diende verwijderd te worden omdat deze destijds in een waterkering aangebracht waren. Deze tanks waren niet meer in gebruik en daardoor was het de wens van de opdrachtgever om deze tanks uit de kering te verwijderen. De moeilijkheidsgraad van deze locatie was de diepe ligging van de tanks onderin de kering en tevens de aanwezigheid van een grote, in gebruik zijnde, persleiding.

Vervanging brandstoftanks

In Raamsdonksveer was er een tank aanwezig met een inhoud van 30 m3 welke nog steeds gebruikt werd. De bestaande tank was na de verplichte herinspectie afgekeurd en diende vervangen te worden. De oude tanks zijn door Gebr. Oomen vrij gegraven, onder toezicht geopend, de restanten zijn uit de tanks opgezogen, afgevoerd en de tanks zijn schoongemaakt. Vervolgens zijn de tanks eruit gehaald en afgevoerd naar erkende verwerkingsbedrijven.

Assistentie werkzaamheden

In Raamsdonksveer is er door onze onderaannemer een nieuwe installatie aangelegd, waarbij Gebr. Oomen met de nodige werkzaamheden heeft geassisteerd. De brandstof in de oude tank is voor tijdelijke opslag overgepompt in een gecertificeerde tijdelijke installatie. Zodra de nieuwe installatie gereed was, is de brandstof weer terug overgepompt.

Beide locaties zijn ondertussen geheel afgewerkt, waarvan de locatie in Raamsdonksveer weer volop in gebruik is.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer