30000

m3 grondverzet
Gebr. Oomen

1500

ton asfalt
Veerse wende
In 2011 werd ons zusterbedrijf Geo Infra door de firma Green Development benaderd voor de ontwikkeling van een recreatiepark in Arnemuiden.

Soorten werkzaamheden

Geo Infra werd gevraagd voor het ontwerpen van de benodigde infrastructuur, de landmeetkundige inwinning, opstellen van het rioleringsplan incl. berekeningen en het aanvragen van de benodigde vergunningen. In 2012 stagneerde het project helaas vanwege de beruchte crises.

Nieuwe start

In 2016 kwam het project opnieuw van de grond mede door een nieuwe projectontwikkelaar, Van der Poel uit Terneuzen. De ontwerptekeningen werden geactualiseerd en de vergunningen werden herzien en/of opnieuw aangevraagd, waarna Gebr. Oomen vervolgens de opdracht heeft gekregen om de complete infrastructuur te gaan realiseren. Ons bedrijf is verantwoordelijk voor de complete realisatie van de infrastructuur, aanbrengen van de openbare verlichting, bouwen van een jachthaventje met een mooie aanlegsteiger in het Veerse Meer en een beeldbepalende (fiets)ophaalbrug.

Fase 1

De eerste fase is ondertussen afgerond. Een fantastisch project waar de verschillende disciplines van ons familiebedrijf elkaar versterken. We zijn dan ook trots op het resultaat van fase 1 en de fijne samenwerking met onze opdrachtgever en onderaannemers.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer