85.000

m3 grondverzet

1.100

m1 riolering
Gebr. Oomen

4.500

m2 bestrating
Gebr. Oomen

5.000

m2 asfaltverharding
gebroomen

Begin 2017 hebben wij van aannemingsbedrijf van der Poel B.V. de opdracht gekregen voor de realisatie van de gehele infrastructuur bij het project “de Veerse Wende “ te Arnemuiden.

In 2017 is de eerste fase afgerond, eind 2019 zijn we gestart met de tweede fase welke begin 2020 is afgerond. Het eindresultaat mag er wezen.

Ons bedrijf heeft de volgende werkzaamheden mogen uitvoeren:
  • Het complete grondwerk voor de wegen, jachthaven, woningen en het hotel;
  • Rioleringswerkzaamheden;
  • Bestratingswerkzaamheden;
  • Asfalteringswerkzaamheden;
  • Realisatie ophaalbrug;
  • Realisatie steigers;
  • Aanbrengen beschoeiingen en stalen damwand;
  • Aanbrengen taludbescherming in de jachthaven middels enkamatten;
  • Aanbrengen pergola’s bij de woningen.

Ons zusterbedrijf Geo Infra is verantwoordelijk voor de landmeetkundige inwinning, opstellen van de 3D machinemodellen, verzorgen van de benodigde vergunningsaanvragen, ontwerpen en bereken van het complete rioleringsstelsel, ontwerpen van de infrastructuur en de as-build meting.

Al met al een omvangrijk project op een schitterende locatie met daarin alle disciplines van ons bedrijf vertegenwoordigd.

Hieronder een video van het eindresultaat

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer