Gebr. Oomen

5000

m2
Gebr. Oomen

1500

m2 bestrating
Heros Roosendaal
In 2015 zijn wij door Heros Vastgoed BV benaderd om mee te denken voor de renovatie m.b.t. een aantal locaties waar ze met diverse bedrijven gevestigd zijn. Onze kennis en kunde werd gevraagd voor het opknappen en herstellen van de totale infrastructuur bij deze locaties.

Verschillende werkzaamheden

We zijn voor aanvang gestart met het inmeten van de diverse terreinen om de afwatering in beeld te brengen evenals de bestaande hoogtes. Tevens werd de kwaliteit van de aanwezige verharding onderzocht middels het maken van boorkernen, asfaltonderzoeken en diverse grondkeuringen. Na het beoordelen van de onderzoeksgegevens zijn we onze aanbiedingen op gaan stellen met daarin verwerkt ons advies, begeleidt met de daarbij behorende ontwerptekeningen, hoe de terreinen zo optimaal mogelijk gereconstrueerd konden worden. Hierbij is ons bedrijf ondersteunt door ons zusterbedrijf Geo Infra B.V.

Ontzorging

In 2015 is de eerste fase gerealiseerd van de locatie te Roosendaal. Dit is naar volle tevredenheid uitgevoerd van Heros Vastgoed waardoor we dit jaar de tweede fase gegund hebben gekregen van de locatie in Roosendaal. Gelijktijdig zijn we gestart met diverse werkzaamheden bij locaties in Antwerpen en Moerdijk.

Om onze opdrachtgever totaal te ontzorgen hebben we samen met de opdrachtgever een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor het onderhoud van de bestrating, groen en kleinschalig onderhoud aan gebouwen, hekwerken, opstallen etc. waardoor de kwaliteit waar Heros voor staat uitgedragen wordt door de verzorgde uitstraling van de diverse vestigingen.

Dit zijn projecten waar we met ons bedrijf sterk in zijn, integrale projecten met daarbij het totaal ontzorgen van onze klant.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer