8

weken doorlooptijd

6500

ton asfalt
Gebr. Oomen

10000

m2 bestrating
Ovet Vlissingen oost
In juli 2016 werd Gebr. Oomen benaderd door Ovet te Vlissingen-Oost voor het renoveren van een gedeelte van hun bedrijfslocatie te Vlissingen. Wij hadden de gunstigste offerte aangeboden en kregen het werk gegund.

Werkzaamheden

De wens van de klant was om het terrein zo kort mogelijk buiten gebruik te stellen. Om aan deze wens te kunnen voldoen, zijn wij tijdens onze bouwvakvakantie gestart met de werkzaamheden en is er binnen 7 weken 30.000 m2 terrein gerenoveerd. Gebr. Oomen is gestart met het doorfrezen van de bestaande gestabiliseerde fundering en asfaltverharding. Vervolgens is het totale pakket, met toevoeging van cement, gestabiliseerd, waarna 20.000 m2 asfalt en 10.000 m2 bestrating aangebracht is.

De werkzaamheden zijn voorspoedig en binnen de gevraagde tijdstermijn uitgevoerd.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer