Rotterdam
In 2015 was Gebr. Oomen door woningcorporatie Vestia uit Rotterdam benaderd om een plan en uitvoeringswijze op te stellen om een 5-tal tuinen op te hogen in Rotterdam.

Verzakking

Door de zettingen in de ondergrond waren de tuinen de afgelopen jaren behoorlijk verzakt. We hebben een 3-tal uitvoeringsmethodes uitgewerkt en hebben deze samen met woningcorporatie Vestia gepresenteerd aan de bewoners. De bewoners hebben vervolgens gezamenlijk een keuze gemaakt welke uitvoeringswijze hun voorkeur had.

Communicatie en werkzaamheden

Gebr. Oomen heeft de opdracht gekregen om de werkzaamheden, na de bouwvakvakantie, op te starten. Vanwege de beperkte werkruimte diende de werkzaamheden goed afgestemd en gecoördineerd te worden met de omgeving en bewoners. Alle tuinen zijn gerooid en gedeeltelijk ontgraven waarna er EPS blokken van 0,50m dik zijn aangebracht. Vervolgens is de leeflaag van de grond weer terug gezet om als laatste de bestrating en beplanting weer aan te brengen.

De in de tuinen aanwezige bergingen zijn met krikken opgevijzeld waarna de EPS blokken onder de bergingen aangebracht zijn. Als laatste zijn de kruipruimtes volgespoten met kalkkorrels.
Al met al een bijzonder werk op een krap bemeten werklocatie.

De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van de bewoners opgeleverd.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer