rebro transport service
Begin van het jaar hebben wij contact gezocht met Rebro Transport Service inzake hun uitbreidingsplannen in gemeente Rucphen. RTS is een echt familiebedrijf welke de laatste jaren enorm gegroeid zijn door hun klantgerichte service.

Nieuwbouw

Door de groei van de laatste jaren wilde de familie Rens graag een nieuwbouwlocatie realiseren binnen de eigen gemeente. Door de realisatie van de rondweg rondom Rucphen is de ontsluiting van het bedrijventerrein Nijverhei enorm verbeterd. Door deze ontwikkeling vond RTS een geschikte locatie voor hun nieuwe bedrijfsvestiging op de Nijverhei. Hun nieuwe locatie moet goed bereikbaar zijn zodat hun indrukwekkende vloot materieel (meer dan 30 stuks vrachtwagens, 80 trailers/aanhangwagens en 100 afzetbakken) gemakkelijk bij de bedrijfslocatie kan komen.

Van ontwerp tot en met realisatie

Om RTS zoveel mogelijk te ontzorgen hebben wij het infraontwerp van de architect verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp, inclusief de daarbij behorende berekeningen voor de benodigde capaciteit van de riolering, simulatie van de diverse benodigde draaicurves en advisering van de funderingsopbouw, inclusief de materiaalkeuze. Tevens hebben wij de vergunningsaanvraag geregeld voor zowel de rioolaansluitingen als de benodigde in- en uitritten.

Voltooiing werkzaamheden

De daadwerkelijke uitvoering van fase 1 is eind 2017 afgerond, waarbij we mogen zeggen dat er een schitterend eindresultaat is gerealiseerd door het voltallige bouwteam. Ondertussen zijn we gestart met de voorbereiding van fase 2 welke medio 2018 van start gaat.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer