Gebr. Oomen

502

ton asfalt

1

maand doorlooptijd

1.5

km wegtracé

730

m3 grondverzet
molenstraat - prinsenstraat
Begin 2016 is ons bedrijf uitgenodigd om een aanbieding op te stellen voor de reconstructie van de kruising Molenstraat-Prinsenstraat te Zundert. De gunningscriteria waren op basis van EMVI. Ons bedrijf heeft de beste EMVi score behaald waardoor we het werk gegund hebben gekregen.

Minimale doorlooptijd

Het werk bestond uit het aanpassen van de bestaande kruising naar een nieuwe situatie welke naadloos aansluit bij de recent gerealiseerde Randweg te Zundert. Een belangrijk aspect bij de beoordeling van de EMVI score was om het werk in een zo’n kort mogelijke doorlooptijd te realiseren. We hebben het werk gerealiseerd in slechts vier weken tijd waardoor de overlast voor de weggebruikers tot een minimum beperkt is gebleven.

Benodigde materialen

Door de gewenste snelle startdatum vanuit de opdrachtgever was de grootste uitdaging om alle benodigde materialen tijdig voor handen te hebben. Alle materialen hebben we tijdig verkregen, behoudens de benodigde inritblokken. Om het werk niet te laten stagneren hebben we ervoor gekozen om deze inritblokken met ons zusterbedrijf Betonfiguratie B.V. in het werk te storten, waardoor de opleveringsdatum van het werk niet in gevaar is gekomen.

Doordat wij met ons bedrijf alle disciplines zelf in huis hebben van bestrating, betonwerk t/m asfaltwerkzaamheden hebben we continu een goede grip gehouden op de planning en is de opleveringsdatum ruimschoots behaald met een prachtig eindresultaat.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer