Gebr. Oomen

10000

m2 bestrating

25000

m3 grondverzet

1.5

km riolering
InterSprint
In opdracht van Inter-Sprint beheer B.V. hebben wij het afgelopen jaar diverse werkzaamheden mogen realiseren. De werkzaamheden waren noodzakelijk voor de uitbreiding van het warehouse te Moerdijk omdat de bestaande locatie te klein was geworden.

Verleggen grondlichaam en aanbrengen duikers

We zijn in juni 2017 gestart met diverse werkzaamheden:

  • Inwinning meetgegevens en verdere engineering van de te realiseren werkzaamheden;
  • Opstellen van een grondbalans en het vervaardigen van een machinebesturingsmodel;
  • Verplaatsen van een grondlichaam (kattenrug) bij een waterkering, totaal 17.000 m3;
  • Opnemen van bestaande duikers en aanbrengen van nieuwe duikers beton rond 1.200 mm;
  • Dempen van een bestaande watergang en het graven van een nieuwe a-watergang;
  • Opnemen en aanbrengen nieuwe open- en gesloten verhardingen;
  • Rooien en opnieuw plaatsen van diverse afrasteringen, inclusief poorten etc.

De werkzaamheden diende in een zeer kort tijdsbestek uitgevoerd te worden om de voortgang van de bouwwerkzaamheden van het nieuwe warehouse niet te stagneren. Zodoende hebben we in de vakantiepriode doorgewerkt om de planning te kunnen halen. Onze werkzaamheden waren ruim op tijd gereed.

Aanbrengen pe leidingwerk ten behoeve van dakafvoer

In een later stadium werd onze expertise gevraagd om een hoogwaardige oplossing te bedenken om de dakafvoer van het bestaande warehouse te vernieuwen. Deze nieuw aan te leggen leiding is na voltooiing van de nieuwbouw moeilijk benaderbaar waardoor er een hoogwaardige oplossing uitgewerkt diende te worden.

We hebben de leiding uitgevoerd in een PE SDR 17 met een variërende diameter van Ø 315 en Ø 400 mm. De leiding is door middel van RVS beugels, met daaraan gemonteerde PE schalen waarin de nieuwe leiding opgelegd werd, aan de bestaande fundering bevestigd, met een uitstroomvoorziening op de a-watergang middels een betonnen uitstroombak voorzien van een pe terugslagklep. De bevestiging aan de bestaande fundering is berekend, de benodigde capaciteit van de afvoerleiding evenals de benodigde beugelafstand.

Onze opdrachtgever wenste tevens een extra veiligheidsmarge in te bouwen waardoor een goede werking voor de toekomst gewaarborgd is.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer