Hotel Bosch en Zee
Begin 2016 is Gebr. Oomen benaderd door bouwbedrijf Kambier uit Koudekerke, om hen te ondersteunen bij de nieuwbouw van hotel “Bosch en Zee” te Domburg. Het voormalige hotel maakt grotendeels plaats voor een nagenoeg geheel nieuw hotel met het luxe en comfort passende bij deze mooie locatie.

Saneringswerkzaamheden

Gebr. Oomen is bij dit mooie project o.a. verantwoordelijk voor de saneringswerkzaamheden conform BRL protocol 7001, het ontgraven van de stallingsruimte, leveren en aanbrengen van diverse keerwanden tot en met een hoogte van 4,00 m, leveren en aanbrengen van een pompgemaal en diverse overige bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn, grotendeels voor de feestdagen, naar volle tevredenheid afgerond.

Wilt u ook ontzorgt worden op het gebied van grondwerken, leidingwerken, verhardingen en kleine waterbouwkundige werken? Neem contact met ons op

footer