Gebr. Oomen
Eind 2019 is Gebr. Oomen gestart met de herinrichting van het centrum van Rucphen. Het doel van deze herinrichting is om het centrum te upgraden naar een hedendaagse uitstraling met oog voor verblijf-, winkel-, en woonruimte waarbij de verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert en vrachtverkeer uit het centrum wordt geweerd.

Het project

Om een levendig dorpshart voor Rucphen te creëren wordt er een nieuw dorpsplein aangelegd. Tevens wordt er een wegomlegging gerealiseerd van de Ruchpense Vaartkant achterlangs Agora welke vervolgens aangesloten wordt op de Van Voornestraat. Hierdoor ontstaat er een prachtig plein in het hart van Rucphen welke centraal gelegen is bij diverse woon- en winkelgelegenheden.

Verder omvat het project de herinrichting van het centrum tot 30 km zone, het aanleggen van een IT-riool en het aanleggen van een persleiding, de laatste in opdracht van Waterschap Brabantse Delta.

In alle te reconstrueren straten, komt een nieuwe IT-riolering waarop de straatafwatering aangesloten wordt zodat het huidige rioolstelsel minder wordt belast en als bijkomend voordeel dat een gedeelte van het hemwelwater terug in de grond kan infiltreren. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta wordt er een persleiding Ø 200mm aangelegd tussen het pompgemaal Schijf en het pompgemaal in Rucphen.

Voortgang
Vanaf de start van het project lopen de werkzaamheden voorspoedig, eind 2021 is het gehele centrum van Rucphen vernieuwd. Recent is er een spectaculaire onderdoorgang gemaakt met een nieuw kokerriool t.b.v. het vuilwaterriool onder een grote overkluisde watergang “de Vlettevaart”. Op dit moment zijn we aan de slag met het inrichten van het laatste stukje van de Raadhuisstraat en de Markt. Zodra deze fases gereed zijn starten we met de laatste fase, namelijk de Rucphense Vaartkant.

Al met al een prachtige herinrichting van het centrum van Rucphen in onze eigen gemeente.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer