4

km wegtracé

8

maanden doorlooptijd

6400

ton asfalt

15000

m3 grondverzet
doorgaande route oudenbosch
Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure te hebben doorlopen werd ons bedrijf geselecteerd, vanwege de beste EMVI score, om de doorgaande route door Oudenbosch te reconstrueren.

100% focus op realisatie

We zijn op 10 april 2017 gestart met de werkzaamheden en hebben de doorgaande route vrijgegeven aan het doorgaande verkeer op 22 december 2017. Het gehele wegtracé is een kleine 4 km lang en is daardoor tevens het grootste werk wat ooit door ons bedrijf is gerealiseerd.

De werkzaamheden zijn nagenoeg verlopen zoals door ons van te voren bedacht. We hebben voor het werk een omgevingsmanager ingezet welke het gehele communicatietraject verzorgd heeft naar de omwonende, bedrijven, direct betrokkene en onze opdrachtgever waardoor ons uitvoeringsteam voor 100% de focus op de realisatie kon leggen van de werkzaamheden. Door samenwerking te zoeken met lokale partners hebben we gezorgd voor een zeer snelle doorlooptijd en een mooi eindresultaat met een zeer tevreden opdrachtgever, ondernemers en omwonende.

Enkele feiten van het werk:

  • Aanneemsom: een kleine € 3.800.000,00;
  • Doorlooptijd 8,50 maand;
  • Lengte wegtracé: 4 km;
  • 6.400 ton asfalt verwerkt;
  • 12.700m2 gebakken bestratingsmaterialen;
  • 5.000 m2 tegel bestrating aangebracht;
  • 15.000 m3 grondverzet;
  • 760 m relining bestaande riolering;
  • 726 Vernieuwen riolering;
  • Op de top 35 medewerkers werkzaam op het werk.

Laatste aanpassingen

Voor de feestdagen konden we de doorgaande route weer openstellen. In 2018 hebben we nog een aantal kleine punten afgewerkt en is het laatste gedeelte rondom het spoor aangepakt in combinatie met de werkzaamheden van Prorail.

Al met al zijn we trots op het eindresultaat en de fijne samenwerking met alle betrokken partijen. We willen gemeente Halderberge dan ook hartelijk danken voor het in ons bedrijf gestelde vertrouwen!

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer