100.000

m3 grondverzet
Gebr. Oomen

1.880

m2 asfalt

4

km rioolstelsel

10.000

m2 bestrating
Gebr. Oomen is na een aanbesteding met 6 deelnemende  partijen, door Logistics Capital Partners (LCP) geselecteerd voor de realisatie van de complete infrastructuur bij project Campus A58 te Roosendaal.

Het project

Op de voormalige Philips locatie wordt een logistiek centrum gerealiseerd van 12 ha, één van de grootste van West-Brabant. Gebr. Oomen heeft opdracht gekregen voor de eerste fase van 50.000 m2.

Onze opdracht is na gunning door LCP ondergebracht bij bouwbedrijf Vrolijk B.V. welke verantwoordelijk is voor het bouwkundige gedeelte. Door een eerdere samenwerking met bouwbedrijf Vrolijk bij andere opdrachten verloopt de samenwerking voorspoedig met zowel de opdrachtgever LCP als met bouwbedrijf Vrolijk BV.

Onze werkzaamheden bestaan uit de volgende disciplines:

Engineering:

 • Uitwerken uitvoeringstekeningen vanuit door de OG aangeleverde DO tekeningen;
 • Verifiëren van rioolberekening qua capaciteit/dimensionering/constructiviteit;
 • Ontwerpen en doorrekenen pompgemalen;
 • Controle draaicurve ’s t.b.v. voertuigbewegingen op het terrein;
 • Verifiëren betondikte en constructiviteit toekomstige betonwegen;
 • Opstellen voegenplan en deuvelplan toekomstige betonwegen;
 • Verifiëren afwateringsplan betonwegen, asfaltverharding en bestrating;
 • Opstellen 3D machinemodellen;
 • Opstellen as-build dossier;

Realisatie:

 • Grondverzet, incl. funderingen van menggranulaat 100.000 m3;
 • Bouwkundig grondverzet, graven balken, poeren, laadkuilen, profileren en verdichten vloervelden;
 • Aanleggen compleet gescheiden rioolstelsel, lengte 4 km van pvc Ø 250 mm t/m beton Ø 1.250 mm;
 • Aanbrengen pompgemalen 3 st.;
 • Aanleggen wadi met overstortvoorziening;
 • Aanleggen betonwegen 20.000 m2;
 • Aanleggen asfaltverharding 1.880 m2;
 • Aanbrengen bestratingen, incl. kantopsluitingen 10.000 m2;
 • Aanbrengen hekwerken en poorten;
 • Aanleggen complete groenvoorzieningen.

Een prachtige opdracht in onze eigen regio welke in een zeer korte doorlooptijd gerealiseerd wordt.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer