Hellevoetssluis
Gemeente Hellevoetsluis betrekt sinds lange tijd haar inwoners intensief bij het opknappen van hun leefomgeving via de zogenaamde buurtaanpak. De bewoners worden via allerlei sessies de mogelijkheid geboden om hun wensen kenbaar te maken en te laten implementeren in de definitieve contractdocumenten zodat hun wensen daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Beste EMVI score

Onze uitvoerder is zeer intensief betrokken geweest bij het opstellen van het gevraagde plan van aanpak, waarbij de volgende onderdelen gevraagd werden om uit te werken: planning en fasering, communicatie, bereikbaarheid, assistentie en overlast beperkende maatregelen. We behaalde de beste EMVI score waarbij we een enorm goede waardering voor ons plan van aanpak hebben behaald t.o.v. de overige inschrijvers.

We hebben de gehele wijk compleet gerenoveerd op zowel het gebied van bestrating als de groenwerkzaamheden waardoor er weer een prachtige leefomgeving is ontstaan voor haar bewoners.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer