80

m1 2m*2m

12

weken doorlooptijd
bypass Eindhoven
Eind 2016 heeft ons bedrijf van ServicisTBI de opdracht gekregen voor de realisatie van een permanente bypass bij de rioolwaterzuivering te Eindhoven. Begin 2017 is de daadwerkelijk uitvoering gestart.

Verbeteren waterkwaliteit

Bij de rioolwaterzuivering in Eindhoven wordt hard gewerkt om de waterkwaliteit te verbeteren om zo de aanwezige flora en fauna te beschermen. Bij dit innovatieve project wordt er voor gezorgd dat er meer lucht wordt toegevoegd in het water wat via de effluentgoot in de Dommel wordt afgevoerd. Via beluchtingsplaten op de bodem van de effluentgoot wordt met behulp van drie blowers lucht in het effluent (gezuiverd afvalwater) geblazen.

Aanleggen bypass

Om de werkzaamheden in de effluentgoot te kunnen uitvoeren diende er, vooruitlopend aan deze werkzaamheden, een permanent bypass riool aangelegd te worden in de vorm van een betonnen kokerriool met de afmetingen 2,00 m 2,00 m inwendig een gegarandeerde afvoercapaciteit van 9.000 m3h. Door de grote benodigde afmetingen van de bypass werd er tot grote diepte gewerkt door onze rioolploeg. De ontgraving van de onderkant van de grondverbetering bedroeg gemiddeld 5,00 m onder bestaand maaiveld. De totale lengte van de aangelegde bypass bedraagt +- 85 m1.

Afwerking

De bypass diende aangesloten te worden op de bestaande effluentgoot en aan het uiteinde gekoppeld te worden op een keermuur met een uitmonding naar de Dommel. De benodigde aanstortingen werden verzorgd door onze opdrachtgever Servicis/TBI. Na voltooiing van de aanleg van het bypass riool is de infrastructuur weer opnieuw aangebracht door ons.

UAV-GC contract

Waterschap de Dommel had voor dit project gekozen om te werken met een UAV-GC contract waardoor alle bij het werk betrokken partijen verantwoordelijk waren voor de engineering van hun betreffende onderdeel van het werk. Zo is door ons de bypass constructie doorgerekend, opdrijvingsgevaar gecontroleerd, benodigde capaciteit nagerekend en de infrastructuur verder uitgewerkt in een uitvoeringsontwerp.

Grensoverschrijdende samenwerking

Dit innovatieve project maakt onderdeel uit van de bestuursovereenkomst van het Waterportaal Zuid-Oost Brabant waarmee tien gemeenten en Waterschap De Dommel samen uitvoering geven aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook maakt het project onderdeel uit van het project IMPAKT, waarin waterkwaliteitsbeheerders in Vlaanderen en Nederland samenwerken om de waterkwaliteit- en natuurdoelstellingen in de grensoverschrijdende beken te realiseren.

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer