Eind februari 2020 op zaterdag hebben we bij stichting molen De Hoop in Sprundel een vrijwillige bijdrage geleverd door assistentie bij de werkzaamheden en het leveren van materialen voor het opknappen van de molenbelt.

Dat leverde mooie plaatjes op.