Draag zorg voor de leefomgeving van de toekomst

De maatschappij veranderd voortdurend.

Het continue afstemmen van de bedrijfsbeslissingen op de belangen van de maatschappij door te innoveren, het kennisniveau van onze medewerkers op peil te houden en ervaringen met onze klanten te delen zijn de belangrijkste triggers van Gebr. Oomen.

Zorg voor mens en milieu zijn verankerd in onze organisatie. Wij hanteren dit door alle bedrijfsprocessen, van inkoop, uitvoering, verkoop en onderhoud alsmede voor HRM en materieel.

People:

Veiligheid en gezondheid, ontwikkeling en diversiteit hebben onze focus als het gaat om onze medewerkers. Zij zijn immers ons belangrijkste kapitaal, spelen een belangrijke rol bij het realiseren van onze strategische doelstellingen en maken het verschil bij onze klanten. Het stimuleren en ondersteunen van hun fysieke en mentale gezondheid leidt tot tevreden werknemers en uiteindelijk dus duurzame inzetbaarheid.

Gebr. Oomen neemt alle mogelijke maatregelen om risico’s te verkleinen en ervoor te zorgen dat medewerkers veilig kunnen werken.

Veiligheid loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering en is in alle fasen van het proces verankerd: in de projectplannen, op locatie (via een Laatste Minuut Risico Analyse), tijdens het werk en zelfs ook daarna, wanneer medewerkers weer naar huis rijden. Onze mensen bewust maken én houden van de veiligheidsrisico’s in hun werk en trainen in het beheersen van die risico’s, staan centraal in ons veiligheidsbeleid. Alle nieuwe medewerkers ontvangen een boekje met veiligheidsinstructies en gedurende de uitvoering van onze projecten houden we toolboxmeetings over het specifieke veiligheidsregime voor deze project. Medewerkers voorzien we altijd van de juiste beschermingsmiddelen (PBM’s). Met veiligheidsinspecties wordt toegezien op de naleving van de regels, terwijl directie en kader regelmatig eigen veiligheidsrondes uitvoeren.

Gebr. Oomen heeft de Governance Code Veiligheid dan ook omarmd.

Met Social Return On Investment (SROI) creëren overheid en bedrijfsleven samen werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Social return richt zich ook op werkervaringsplekken en stages.

Samen met onze opdrachtgevers denken we creatief na over de mogelijkheden en kijken wij per project naar de invulling. De contacten met het onderwijs zijn mede belangrijk om jongeren voor onze sector te behouden. Gebr. Oomen is een erkend leerbedrijf.

Planet:

Uit respect voor het milieu streeft Gebr. Oomen ernaar om alle documentatie, zoals jaarverslagen, facturen, calculaties en offertes, te digitaliseren en alleen te printen indien dit noodzakelijk is. Om kwaliteit en efficiëntie van onze werkzaamheden verder te borgen, hebben we onze bedrijfsprocessen gestandaardiseerd, gedigitaliseerd en vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001).

Ons afval wordt voor 90 procent gescheiden en hergebruikt. Dit gebeurt door o.a. gebruik van kleine afvalcontainers op de werken en door vrijkomende materialen daar waar mogelijk om te zetten als bouwstof voor andere werken d.m.v. hergebruik. Dit bespaart in gebruik van grondstoffen en vermindert restafval.

Door het zuinig omgaan met brandstoffen, efficiënt transporteren en het op peil houden van ons jong en geavanceerd wagen- en materieelpark en andere noviteiten toe te passen proberen wij ook een maximale CO2 reductie te behalen.

Wij onderhouden energiezuinige kantoren en werkplaatsen en gebruiken waar mogelijk duurzame brandstoffen en energiebronnen.

Profit:

Economische winst is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Door winst te maken kunnen wij investeren in de mens, middelen en de marktomgeving. Wat vervolgens resulteert in maatschappelijke winst en waarde op maatschappelijk gebied, welvaart. De winst wordt continu geïnvesteerd in het verbeteren van onze processen, verbeteringen op gebied van veilig en gezond werken, noviteiten en kwaliteitsprogramma’s gericht op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Door de ondersteuning in de ontwikkeling van medewerkers door middel van opleidingen en doorgroeimogelijkheden, werken wij aan de duurzame inzetbaarheid van gemotiveerde en tevreden collega’s.

Familiebedrijf

Gebr. Oomen is een familiebedrijf waarbij openheid en eerlijkheid voorop staat. We vinden het belangrijk dat alles bespreekbaar is om zo de werknemerstevredenheid en de klanttevredenheid te verhogen. We hebben langdurige dienstverbanden binnen onze onderneming waardoor kennis en know how gewaarborgd is en blijft binnen onze onderneming.

Als familiebedrijf sponsoren wij diverse sportverenigingen, goede doelen en lokale festiviteiten om ook op deze manier ons steentje bij te dragen aan een sociale maatschappij.

Gebr. Oomen Machinale Bestrating

Wilt u ook ontzorgt worden bij een integraal civieltechnisch vraagstuk? Neem contact met ons op

footer