Op industrieterrein te Moerdijk wordt een nieuw distributiecentrum voor Delin Capital Asset Amangement (DCAM) aangelegd.

Onze werkzaamheden

Gebr. Oomen realiseert hier de gehele infrastructuur. Van het ontwerp van het terrein, berekeningen van de riolering tot en met de totale uitvoering van de infrawerkzaamheden.

Extra in- en uitrit

In de laatste week van augustus 2018 hebben we de extra in- en uitrit aangelegd. Voor het aanleggen van deze extra in- en uitrit diende we tijdelijk een A-watergang om te leiden. Dit hebben we gedaan door middel van een tijdelijke pompinstallatie van 600 m3 per uur.

Hierdoor heeft de watergang geen hinder ondervonden van onze werkzaamheden.

Deze werkzaamheden zijn spoedig verlopen.

Bestratingswerkzaamheden

De eerste 4.000 m2 bestrating is gereed. Nu op naar de tweede helft van wederom 4.000 m2.