Kwaliteit en betrouwbaarheid 

Het beleid van onze organisatie is erop gericht de bedrijfsprocessen continue te verbeteren. Dit doen wij door te innoveren, het kennisniveau van onze medewerkers op peil te houden en ervaringen met onze klanten te delen. Deze werkwijze wordt geborgd door de diverse onderstaande certificering.

  • NEN-EN-ISO 9001
  • VCA **
  • SIKB BRL 7000
  • ECABO
  • SEB Erkenning
  • NIWO Certificaat
Gebr. Oomen
NEN-EN-ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Wij besteden aandacht aan het gehele proces. Van het vertalen van klantwensen tot aan het leveren van onze diensten.

Zie hier ons certificaat.

Gebr. Oomen
VCA**

De veiligheid en gezondheid van ons personeel is onze eerste prioriteit. Aan de hand van het VCA ** 2008/5.1 protocol doen wij er alles aan om arbeidsomstandigheden op onze projecten continu te verbeteren en zo de kans op ongevallen te verminderen.

Zie hier ons certificaat.

Gebr. Oomen
SIKB BRL 7000

Dit protocol waarborgt de kwaliteit van de uitvoering van landbodemsaneringen volgens conventionele methoden door het beschrijven van de specifieke eisen.

Zie hier ons certificaat.

Gebr. Oomen
CO2-prestatieladder

Het geeft ons kennis in onze eigen CO2 uitstoot en helpt ons zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van onze bedrijfsvoering terug te dringen.

co2
SEB Erkenning 

Wij nemen deel aan de Erkenningsregeling Bestratingsbedrijven. Deze regeling staat bekend als de SEB-erkenning. Wij voldoen aan eisen op het gebied voor arbeidsomstandigheden, opleiding, vakbekwaamheid en bedrijfsvoering. Voortdurende toetsing van de geleverde prestaties aan de gestelde eisen op uiteenlopende terreinen van solvabiliteit tot gediplomeerd vakmanschap biedt u zekerheid.

Zie hier ons certificaat.

Gebr. Oomen
NIWO Certificaat

Wij zijn in het bezit van een niwo vergunning. Met deze vergunning mogen wij transporten uitvoeren binnen de grenzen van de Europese Unie.

Zie hier ons certificaat.

Gebr. Oomen
SBB

Gebr. Oomen heeft het SBB certificaat in haar bezit. Met dit certificaat zijn wij een erkend leerbedrijf en kunnen studenten bij ons stage komen lopen. Door het behalen van dit certificaat is Gebr. Oomen opgenomen in het SBB register. Het register wordt geraadpleegd door onderwijsinstellingen om leerbedrijven te vinden waar leerlingen hun stage kunnen doorlopen.

Zie hier ons certificaat.

Gebr. Oomen

Wilt u kennismaken met ons familiebedrijf voor kwalitatief vakwerk en betrouwbaarheid? Neem dan vandaag nog contact met ons op

footer