Kwaliteit en betrouwbaarheid 

Het beleid van onze organisatie is erop gericht de bedrijfsprocessen continue te verbeteren. Dit doen wij door te innoveren, het kennisniveau van onze medewerkers op peil te houden en ervaringen met onze klanten te delen. Wij zijn aangesloten bij de volgende branche verenigingen:

  • Bouwend Nederland
  • Inframensen Zuid lidbedrijf
  • Vereniging Modern Straatwerk
  • TLN
asfaltzagen
Vereniging Modern Straatwerk

Ons bedrijf is lid van de vereniging modern straatwerk. De VMS is het platform voor alle partners in de keten en staat voor maatschappelijk verantwoord straatwerk. De VMS werkt aan een moderne, gezonde en duurzame bestratingsbranche, op basis van wederzijds respect en verantwoordelijkheid. De VMS zet zich in voor kwaliteitsverbetering van straattechnieken met aandacht voor gezondheid en welzijn van mens en werk met respect voor de omgeving.

Voor meer informatie: www.modernstraatwerk.nl

Gebr. Oomen
Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Bouwend Nederland verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau en maken zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra.

Voor meer informatie: www.bouwendnederland.nl

Gebr. Oomen
TLN

Ons bedrijf is aangesloten bij Transport en Logistiek Nederland. Transport en logistiek Nederland (TLN) is de ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistieke dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.500 leden.

Voor meer informatie: www.tln.nl

Gebr. Oomen
Inframensen Zuid lidbedrijf 

Ons bedrijf is deelnemer in de vakopleiding “Inframensen Zuid” (voorheen VIB). Door deze deelname dragen wij, samen met 30 andere lidbedrijven, bij aan de opleiding van vakmensen voor onze branche, onder andere door:

Gebr. Oomen
  • Verzorgen van infraopleiding voor jongeren;
  • Verzorgen van bijscholingscursussen voor vaklieden;
  • Geven van gerichte adviezen en trainingen voor andere bedrijven;
  • Inzetten van flexwerkers in de infra.

Voor meer informatie: www.inframensen.nl

Ontdek hoe wij u totaal kunnen ontzorgen bij civiele projecten. Neem contact met ons op voor een afspraak of offerte

footer