Monthly Archives

maart 2020

gebroomen

3x certificaat R-DLP voor medewerkers van Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen B.V.

By Nieuws

Begin maart 2020 zijn 3 medewerkers van aannemingsbedrijf Gebr. Oomen B.V. geslaagd voor de opleiding R-DLP.

De R-DLP (Register Deskundige Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten met grondroerende activiteiten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is. De medewerker die de opleiding heeft gehaald is in staat om, samen met de veiligheidskundige of arbeidshygiënist, maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren.

De R-DLP werkt vanaf de veiligheidsklasse “rood vluchtig” tot “veiligheidsklasse zwart” nauw samen met de veiligheidskundige. Aanvullend op de reguliere DLP wordt verlangd dat de R-DLP onder andere in staat is om zelfstandig betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren en te beoordelen. De R-DLP is sterk gericht op het praktisch ‘risico gestuurd’ werken.

Het register CROW telt nu ruim 700 geregistreerde DLP-R waarvan aannemingsbedrijf Gebr. Oomen er begin maart 2020 3 mocht bijschrijven.